Radonmätning på Åland

Vi ser till att ditt hem och din arbetsplats är säkra att vistas i

Borde du utföra en radonmätning?

  • Har det nyligen utförts någon renovering?
  • Går du i tankar att köpa eller sälja en bostad?
  • Har det aldrig utförts en radonmätning?
  • Är det mer än 10 år sedan senaste mätningen?

Då är det dags att utföra radonmätning!

Vad är radon?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet.

Vid en viss gräns och långvarig exponering kan radon vara hälsoskadligt.

I Finland insjuknar årligen 300 personer i lungcancer till följd av exponering av höga halter av radon.

 

När man borde mäta radon

När du har renoverat

Ifall du har utfört någon renovering efter din senaste radonmätning.

Om det aldrig gjorts

Ifall det aldrig gjorts någon radonmätning bör man genast göra det.

Vid köp av bostad

Vid husköp ligger ansvaret på husköparen att kontrollera att radonhalterna inte överskrids.

Det är över 10 år sen

Med åren kan det framkomma nya transportvägar för radon in till ditt hus.

Boka tid eller få mer info
Om företaget

Vi vill förhindra att människor på Åland utsetts för onödig exponering av radon i vardagen. Vi är utbildade inom radon och radonsanering från strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och är även godkända av strålsäkehetscentralen i Finland att utföra radonmätning och radonsanering.