Radonmätning på Åland

Vi ser till att ditt hem och din arbetsplats är säkert att vistas i

Borde du utföra en radonmätning?

Har det nyligen utförts någon renovering?

Går du i tankar att köpa eller sälja en bostad?

Har det aldrig utförts en radonmätning?

Är det mer än 10 år sedan det utfördes en radonmätning?

Då är det dags att utföra radonmätning!

Vad är radon?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet.

Vid en viss gräns och långvarig exponering kan radon vara hälsoskadligt.

I Finland insjuknar årligen 300 personer i lungcancer till följd av exponering av höga halter av radon.

Det här vill vi förhindra och det är som tur rätt enkelt!

När man borde mäta radon

När du har renoverat

Ifall du har utfört någon renovering efter din senaste radonmätning.

Vid köp av ny bostad

Vid husköp ligger ansvaret på husköparen att kontrollera att radonhalterna inte överskrids.

Om det aldrig gjorts

Ifall det aldrig gjorts någon radonmätning bör man genast göra det.

Om det är över 10 år sen

Med åren kan det framkomma nya transportvägar för radon in till ditt hus.

Om företaget

Vi vill förhindra att människor på Åland utsetts för onödig exponering av radon i vardagen. Vi är utbildade inom radon och radonsanering från strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och är även godkända av strålsäkehetscentralen i Finland att utföra radonmätning och radonsanering.

Site by Yepp Åland