Radon på Åland

Vintern 2016-2017 genomförde strålsäkerhetscentralen i Finland mätningar av radon på Åland. Det visade sig att hälften av kommunerna på Åland uppvisade högre eller mycket högre medelvärden av radon jämfört med genomsnittet i Finland.

Hela 30% av bostäderna i Mariehamn som var med i mätningen uppvisade värden över gränsvärdet 200 bq/m3.

Läs mer:
Nya Ålands reportage & Ålandstidingens reportage  & Ålands Radio

Behöver du mäta radon hos dig?

Korttidsmätning

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, exempelvis vid en bostadsförsäljning, så kan du göra en så kallad korttidsmätning. En korttidsmätning är dock bara rådgivande. Läs mer »

Visar det sig att din bostad ligger i närheten av gränsvärdena bör du utföra en långtidsmätning av radon.

Långtidsmätning

Vi rekommenderar att en långtidsmätning utförs om det inte är brådskande att få fram ett riktgivande värde.

Långtidsmätningen ger det mest exakta resultatet. Läs mer »

Boka tid eller få mer info
Om företaget

Vi vill förhindra att människor på Åland utsetts för onödig exponering av radon i vardagen. Vi är utbildade inom radon och radonsanering från strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och är även godkända av strålsäkehetscentralen i Finland att utföra radonmätning och radonsanering.