Sanering

Har det konstaterats att du har radonvärden som överstiger gränsvärdet?

Då bör du radonsanera din bostad.

Saneringsmetod

Val av metod för saneringen är väldigt individuell från fall till fall. Typ av grund, byggnadsmaterial och mängden radon spelar in i val av metod för saneringen. 

Kontakta oss gärna för en besiktning så kan vi ge råd om olika metoder för sanering. Vi samarbetar med olika företag på Åland som utför åtgärder som minskar radonnivåerna. I vissa fall kan isolering vara den bästa metoden, i andra fall kan ökad ventilation vara lösningen. Tillsammans med våra kunder ger vi råd om vilken metod som är bäst anpassad för att minska radonhalten under gränsvärdet.

Boka tid för besiktning

Boka tid eller få mer info
Om företaget

Vi vill förhindra att människor på Åland utsetts för onödig exponering av radon i vardagen. Vi är utbildade inom radon och radonsanering från strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och är även godkända av strålsäkehetscentralen i Finland att utföra radonmätning och radonsanering.